0368 440 229

Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

Școala Altfel

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități.

Programul național „Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Mai mult

Prevederi generale

Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ.

2016-2017


Perioada de desfășurare

22 mai - 26 mai

Afișarea metodologiei:

01 noiembrie 2016 (echipa de coordonare)
Elaborarea machetei:

31 ianuarie 2017 (echipa de coordonare)
Publicarea machetei:

31 ianuarie 2017 (coordonatorul)
Investigarea preocupărilor elevilor:

28 februarie 2017 (diriginții)
Completarea machetei:

31 martie 2017 (diriginții)
Încărcarea datelor pe site-ul ISJ:

14 aprilie 2017 (consilierul educativ)